Alle felter skal udfyldes!

Ordre/bestilling af analyse

Blodprøve/hårprøve

DNA- og Blodtypelaboratoriet for Heste,
Rødebækvej 2, DK-8653 Them - info@dnalaboratoriet.dk
Telefon +45 87 98 11 77

BRUG VENLIGST BLOKBOGSTAVER

DENNE BLANKET SKAL FØLGE PRØVEN

Undertegnede attesterer hermed:
  1. den ovenfor nævnte hest, fra hvilken blodprøve/ hårprøve indsendes, er identificeret så korrekt som muligt.
  2. prøven er mærket korrekt og på en sådan måde, at der ikke er risiko for ombytning.
Ejers-/stedfortræders underskrift

* Afstamning kræver analyse af både afkom, fader og moder